Právní informace


Tyto stránky zřídil a zveřejnil : LESGA

Adresa : 61 RUE DE LYON 75012 PARIS
Siret : 94900429500018
Numéro de téléphone : +337 56 86 32 94

Je zakázáno kopírovat celou stránku nebo její část a/nebo informace obsažené na URL STRÁNCE bez souhlasu jejího vlastníka, a to pod hrozbou právních a finančních sankcí.

I když je výrobě, psaní a designu těchto stránek věnována mimořádná pozornost, je možné, že se na nich vyskytnou chyby nebo že aktualizace nebudou provedeny včas, za což se omlouváme.
Za tato opomenutí nemůže být vydavatel a tvůrce stránek činěn odpovědným.

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů budou na těchto stránkách ukládány informace a soubory cookie. Uživatelé však mají plná práva na přístup, opravu a vymazání z databází URL SITE. Aby mohli vznést svou žádost, stačí nás kontaktovat přímo e-mailem.

Všeobecné podmínky prodeje a používání

—-

Přehled

Tyto webové stránky provozuje společnost wokova-dum.cz Na těchto stránkách se pojmy „my“, „nás“ a „naše“ vztahují na wokova-dum.cz. wokova-dum.czposkytuje tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb, které jsou na nich dostupné, vám, uživateli, za předpokladu, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, pravidla a upozornění.

Navštívením těchto stránek a/nebo zakoupením některého z našich produktů se zapojujete do naší „Služby“ a souhlasíte s následujícími podmínkami („Podmínky prodeje, „Podmínky prodeje a používání“, „Podmínky“), včetně jakýchkoli dalších podmínek a zásad, na které se zde odkazuje a/nebo na které je odkazováno. Tyto podmínky se vztahují na všechny uživatele těchto stránek, mimo jiné na uživatele, kteří stránky procházejí, jsou prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu.

Před přístupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto smluvní podmínky. Přístupem nebo používáním jakékoli části těchto stránek souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte na tyto webové stránky přistupovat a používat služby na nich nabízené. Pokud jsou tyto Podmínky prodeje a používání považovány za nabídku, je jejich přijetí výslovně omezeno na tyto Podmínky prodeje a používání.

Všechny nové funkce a nástroje, které budou v budoucnu přidány do tohoto obchodu, budou rovněž podléhat těmto Podmínkám prodeje a používání. Nejnovější verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Podmínek prodeje a používání zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání webových stránek nebo přístup na ně po zveřejnění jakýchkoli změn znamená, že s těmito změnami souhlasíte.

Náš obchod je hostován na platformě Shopify Inc. Ta nám poskytuje platformu elektronického obchodu, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.


STATUS 1 – PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ NAŠEHO ONLINE SHOPU

Přijetím těchto Podmínek prodeje a používání, prohlašujete, že jste dosáhli plnoletosti v zemi, státě nebo provincii, kde máte bydliště, a že jste nám dali souhlas k tomu, abychom mohli tyto webové stránky používat.

Používání našich produktů k jakémukoli nezákonnému nebo neoprávněnému účelu je zakázáno a při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné zákony o autorských právech).

Nesmíte přenášet žádné červy, viry ani jiný kód destruktivní povahy.

Jakékoli porušení těchto podmínek prodeje a používání bude mít za následek okamžité ukončení poskytování vašich služeb.


ČÁST 2 – OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli odepřít přístup ke službám kterékoli osobě, z jakéhokoli důvodu.

Jste srozuměni s tím, že váš obsah (s výjimkou údajů o vaší kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaným způsobem a že to zahrnuje (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny za účelem dodržení a přizpůsobení se technickým požadavkům na připojení sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu po síti vždy šifrovány.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat nebo využívat jakoukoli část služby nebo používání služby nebo jakýkoli přístup ke službě nebo kontakt na webové stránky, prostřednictvím kterých je služba poskytována, bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu.

Záhlaví použitá v této smlouvě jsou uvedena pro vaše pohodlí a neomezují ani neovlivňují tyto podmínky.


ARTICLE 3 – ACCURACY, PŘESNOST A AKTUÁLNOST INFORMACÍ

Neručíme za přesnost, úplnost a aktuálnost informací dostupných na těchto stránkách. Obsah těchto stránek má pouze informativní charakter a neměl by sloužit jako jediný zdroj informací pro vaše rozhodování, aniž byste se předtím seznámili s přesnějšími, úplnějšími a aktuálnějšími zdroji informací. Pokud se rozhodnete spoléhat na obsah prezentovaný na těchto stránkách, činíte tak na vlastní nebezpečí.

Tyto stránky mohou obsahovat určité předchozí informace. Tyto informace z minulosti nejsou ze své podstaty aktuální a jsou poskytovány pouze pro informační účely. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto stránek, ale nejsme povinni aktualizovat informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.


CLAUSE 4 – ZMĚNY SLUŽEB A CEN

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo ukončit poskytování Služby (a jakékoli její části nebo obsahu) bez předchozího upozornění.

Neneseme vůči vám ani žádné jiné třetí straně odpovědnost za jakékoli změny cen, pozastavení nebo ukončení poskytování služby.


ARTIKA 5 – VÝROBKY NEBO SLUŽBY (je-li to relevantní)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím našich webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou být k dispozici v omezeném množství a mohou být předmětem vrácení nebo výměny pouze v souladu s našimi Zásadami pro vrácení zboží.

Udělali jsme vše pro to, abychom barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v našem obchodě, zobrazovali co nejjasněji. Nemůžeme zaručit, že zobrazení barev na monitoru vašeho počítače bude přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě a v jakékoli zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakéhokoli nabízeného produktu nebo služby. Všechny popisy produktů a jejich ceny se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění a podle našeho uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli přestat nabízet jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka služeb nebo produktů na těchto stránkách je neplatná tam, kde je to zákonem zakázáno.

Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného zboží, které získáte nebo zakoupíte, splní vaše očekávání, ani nezaručujeme, že budou opraveny jakékoli chyby ve službě.


KLASIFIKACE 6 – PŘESNOST ÚČTOVÁNÍ A ÚČTOVNÍCH INFORMACÍ

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme podle vlastního uvážení snížit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že změníme objednávku nebo ji zrušíme, můžeme se vás pokusit informovat tak, že vás kontaktujeme na e-mailové a/nebo fakturační adrese/telefonním čísle, které jste nám poskytli v době zadání objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho vlastního uvážení mohou jevit jako objednávky od obchodníků, prodejců nebo distributorů.

Souhlasíte s tím, že u všech objednávek zadaných v našem obchodě budete uvádět aktuální, úplné a přesné údaje o objednávce a účtu. Souhlasíte s tím, že budete neprodleně aktualizovat svůj účet a další informace, včetně e-mailové adresy, čísla kreditní karty a data platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat: info@wok-group.coma

Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách vrácení zboží.


KLASIFIKACE 7 – VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nesledujeme, ovládání nebo ovlivňování.

Vy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“, bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek a bez schválení. Neneseme žádnou právní odpovědnost vyplývající z používání těchto volitelných nástrojů třetích stran nebo s ním související.

Pokud používáte volitelné nástroje nabízené na Stránkách, činíte tak na vlastní riziko a podle vlastního uvážení a měli byste se seznámit s podmínkami, za kterých jsou tyto nástroje nabízeny příslušným poskytovatelem (poskytovateli) třetích stran.

Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a/nebo funkce na našich stránkách (včetně nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a služby budou rovněž podléhat těmto smluvním podmínkám.


ČÁST 8 – ODKAZY TŘETÍ STRANY

Některý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály třetích stran.

Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme povinni kontrolovat ani hodnotit obsah nebo přesnost těchto stránek a neručíme ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, webové stránky, produkty, služby nebo jiné položky dostupné na těchto stránkách třetích stran nebo z nich.

Neručíme za žádnou škodu nebo újmu související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s těmito webovými stránkami třetích stran. Než se zapojíte do jakékoli transakce, pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, reklamace, obavy nebo dotazy týkající se produktů těchto třetích stran by měly být podávány těmto třetím stranám.


ODDÍL 9 – KOMENTÁŘE, NÁMĚTY A JINÉ PŘÍSPĚVKY UŽIVATELŮ

Pokud na naši žádost odešlete konkrétní obsah (např, Pokud na naši žádost zašlete konkrétní obsah (např. pro účast v soutěžích) nebo pokud bez naší žádosti zašlete tvůrčí nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“), udělujete nám právo kdykoli a bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakýchkoli médiích jakékoli komentáře, které nám zašlete. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) vyplácet komukoli náhradu za poskytnuté komentáře; nebo (3) reagovat na komentáře.

Můžeme, ale nejsme povinni, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, o kterém se domníváme, že, podle našeho uvážení nezákonné, urážlivé, výhružné, urážlivé, hanlivé, pornografické, obscénní nebo jinak nevhodné, nebo které porušují duševní vlastnictví nebo tyto smluvní podmínky.

Souhlasíte s tím, že budete psát komentáře, které neporušují práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnostních nebo jiných osobních či vlastnických práv. Souhlasíte také s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat žádný nezákonný, hanlivý, pomlouvačný, urážlivý nebo obscénní materiál, ani počítačové viry nebo jiný škodlivý software, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování služby nebo jakékoli přidružené webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho, kým nejste, ani se pokoušet nás a/nebo třetí strany uvést v omyl ohledně původu vašich komentářů. Za všechny komentáře, které zveřejníte, a jejich správnost nesete plnou odpovědnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za komentáře, které zveřejníte nebo které zveřejní jiná třetí strana.


ODDÍL 10 – OSOBNÍ INFORMACE

Posílání vašich osobních údajů do našeho obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Kliknutím sem zobrazíte naše zásady ochrany osobních údajů.


ARTICLE 11 – ERRORS, NEPŘESNOSTI A CHYBY

Na našich stránkách nebo ve Službě se mohou vyskytnout informace, které mohou obsahovat tiskové chyby, V některých případech mohou informace na našich stránkách nebo ve Službě obsahovat typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, nákladů na dopravu produktů, dodacích lhůt a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění (i po zadání objednávky) opravit jakékoli chyby, nepřesnosti, opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné.

Nejsme povinni aktualizovat, upravovat nebo upřesňovat jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce, mimo jiné včetně informací o cenách, pokud to nevyžaduje zákon. Žádné definované datum aktualizace nebo obnovení ve službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo být považováno za základ pro závěr, že informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.ČLÁNEK 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě zákazů uvedených v podmínkách prodeje a používání, máte zakázáno používat tyto stránky nebo jejich obsah: (a) k nezákonným účelům; (b) k nabádání ostatních k provádění nebo účasti na nezákonných činnostech; (c) k porušování jakéhokoli regionálního nařízení nebo jakéhokoli mezinárodního, federálního, provinčního nebo státního zákona, předpisu nebo nařízení; (d) k porušování nebo porušování našich práv duševního vlastnictví nebo práv duševního vlastnictví třetích stran; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, zraňovat, pomlouvat, hanobit, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat kohokoli na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; (f) podávat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit k narušení funkčnosti nebo provozu Služby nebo jakékoli přidružené, nezávislé nebo internetové stránky. (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje jiných osob; (i) rozesílat nevyžádanou poštu, phishovat, přebírat, vymáhat informace, procházet, zkoumat nebo skenovat web (nebo jakýkoli jiný zdroj); (j) pro obscénní nebo nemorální účely; (k) narušovat nebo obcházet bezpečnostní opatření naší služby, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo jakékoli související webové stránky v případě porušení zakázaných způsobů použití.


ČLÁNEK 13 – ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme ani neprohlašujeme, že vaše používání našich služeb bude nepřerušované, rychlé, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které mohou být získány používáním Služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu na dobu neurčitou odebrat nebo ji kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom předem informovali.

Vy výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používání Služby je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které jsou vám poskytovány prostřednictvím služby, jsou (pokud není námi výslovně uvedeno jinak) poskytovány „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“ pro vaše použití bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně všech předpokládaných záruk prodejnosti nebo prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušování práv.

wokova-dum.cz, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, smluvní partneři, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb a poskytovatelé licencí nenesou odpovědnost za jakékoli zranění, ztrátu, nároky nebo přímé, nepřímé, náhodné, trestní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ztráty zisku, příjmů, úspor, dat, nákladů na náhradu nebo podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (i z nedbalosti), na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání jakékoli služby nebo produktu ze služby, nebo za jakýkoli jiný nárok související s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že jste byli upozorněni na možnost vzniku takových nároků. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, bude naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.CLAUSE 14 – INDEMNIFICATION

Souhlasíte s odškodněním, bránit a chránit wokova-dum.cz, naše mateřská společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partneři, vedoucí pracovníci, ředitelé, zástupci, dodavatelé, poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, subdodavatelé, dodavatelé, stážisté a zaměstnanci, z jakýchkoli nároků nebo požadavků, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesených jakoukoli třetí stranou z důvodu nebo v důsledku vašeho porušení těchto Podmínek prodeje a používání nebo dokumentů, na které se v nich odkazuje, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.


ČÁST 15 – ROZPOČET

V případě, že je některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek prodeje a používání považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení přesto vymáháno v plném rozsahu povoleném zákonem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek prodeje a používání, přičemž toto oddělení nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.


ČLÁNEK 16 – Ukončení platnosti

Závazky a povinnosti vzniklé stranám před datem ukončení smlouvy zůstávají pro všechny účely v platnosti i po ukončení této smlouvy.

Tyto Podmínky prodeje a používání jsou platné, dokud je nevypovíte nebo nevypovíte vy. Tyto podmínky prodeje a používání můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete naše služby používat, nebo když přestanete naše stránky používat.

Pokud podle našeho uvážení zjistíme, že nedodržujete nebo máme podezření, že jste nebyli schopni dodržovat podmínky těchto Podmínek prodeje a používání, tuto smlouvu můžeme také kdykoli vypovědět, aniž bychom vás o tom informovali, a vy zůstanete povinni uhradit všechny dlužné částky až do data vypovězení včetně, a/nebo vám můžeme odepřít přístup k našim službám (nebo jejich části).


ČÁST 17 – CELÁ SMLOUVA

Jakékoli nevyužití nebo nevymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto smluvních podmínek z naší strany neznamená vzdání se takového práva nebo ustanovení.

Tyto Podmínky prodeje a používání nebo jakékoli jiné provozní zásady či pravidla, které zveřejňujeme na těchto stránkách nebo v souvislosti se službou, představují úplné ujednání a dohodu mezi vámi a námi a řídí se jimi vaše používání služby, a nahrazují veškerou předchozí a současnou komunikaci, návrhy a dohody, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (mimo jiné včetně jakékoli předchozí verze Podmínek prodeje a používání).

Jakákoli nejasnost ohledně výkladu těchto Podmínek prodeje a používání nebude vykládána v neprospěch strany, která tyto podmínky vypracovala.


ČÁST 18 – PŘÍSLUŠNÉ PRÁVO

Tyto podmínky prodeje a používání, a všechny samostatné smlouvy, prostřednictvím kterých vám poskytujeme služby, se řídí a vykládají v souladu s právem FRANCIE

Článek 19 – ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK PRODEJE A POUŽÍVÁNÍ

Nejnovější verzi Podmínek prodeje a používání si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, upravovat nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek prodeje a používání zveřejněním aktualizací a změn na našich stránkách. Je vaší povinností pravidelně navštěvovat naše stránky a kontrolovat změny. Vaše další používání našich stránek nebo přístup na ně po zveřejnění jakýchkoli změn těchto podmínek prodeje a používání znamená, že tyto změny přijímáte.


ARTIKA 20 – KONTAKTNÍ INFORMACE

Dotazy týkající se podmínek prodeje a používání nám zasílejte na info@wok-group.coma

LEGÁLNÍ UPOZORNĚNÍ:

Tuto stránku vytvořil a upravuje: MONSIEUR GABRIEL CREMON

Adresse : 61 RUE DE LYON 75012 PARIS
Siret: 94900429500018
Telefonní číslo: +337 56 86 32 94
Email: info@wok-group.coma

Zakázáno je částečné nebo úplné kopírování stránek a/nebo informací uvedených na wokova-dum.cz bez souhlasu jejich vlastníka pod hrozbou právních a finančních sankcí.

I když je realizaci, přípravě a designu těchto stránek věnována mimořádná pozornost, může se stát, že se na nich vyskytnou chyby nebo nejsou včas aktualizovány, za což se omlouváme. Za to se omlouváme.
Vydavatel a tvůrce těchto stránek nemůže nést odpovědnost za tato opomenutí.

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů budou na těchto stránkách uloženy informace a soubory cookie. Uživatelé však mají plné právo na přístup, opravu a výmaz z databází wokova-dum.cz. Pro podání žádosti stačí, aby nás kontaktovali přímo na : info@wok-group.coma